Oor Welmoed

Gedurende jou graad 12 jaar is jy deur baie mense, familie en ook jouself afgevra wat jy volgende jaar gaan doen. Indien jy sou gaan studeer in wat sou jy gaan studeer en by watter Universiteit? Watter koshuise sou jy oorweeg?
Ek wil jou gelukwens – jy is nou in die regte huis, Huis Welmoed!
Dit is hier waar ons as broers saam met jou sal staan terwyl jy sukses met van die grootste besluite van jou toekoms sal maak, waar jy nou as jongman die volwasse wêreld betree. Die volgende paar jaar van jou jongmenslewe gaan beslis van die moeilikste, maar ook van die beste en opwindendste tye van jou lewe wees. Ons by Welmoed gaan elke tree van jou studentejare saam met jou stap om sodoende te verseker dat jy gelukkig is en dat JOU en jou OUERS se drome vir jou, waar sal word.

By Welmoed gaan dit oor meer as net Rugby en Sport. Studentelewe gaan oor studie, interaksie met ander koshuise en vele ander sosiale aktiwiteite en ontspanning. Dit is vir ons by Welmoed uiters belangrik dat daar balans sal wees tussen al die aktiwiteite. Ons senior inwoners sal jou bystaan en ondersteun as mentors om te verseker dat jy deur studie en gereelde klasbywoning, akademies goed sal presteer. Hier sal jy ook nie uitmis op al die “lekker” wat studentelewe bied nie.
By Welmoed, is hierdie die fondamente waarop ons, en jou, sukses gegrond sal wees:

 • Om jou potensiaal so te ontwikkel dat jy die dag wat jy as jong gegradueerde man van die universiteit en Welmoed af wegstap, jy gereed sal wees vir die wêreld daar buite;
 • Om broederskap en eenheid te vorm tussen seniors en 1ste jaars;
 • Om 'n sterk huisband te vorm;
 • Om nuwe mense, van verskillende agtergronde, te ontmoet en te leer ken;
 • Om alle geleenthede en uitdagings aan te pak;
 • Om persoonlike doelwitte te stel, na te jaag en te bereik;
 • Om verantwoordelik sosiaal te verkeer saam met jou broers in die huis sowel as met nuwe vriende en vriendinne op kampus;
 • Om as jong man jouself te kan uitleef in gebalanseerde koshuis met Christelike waardes en beginsels naamlik, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid en nederigheid; en
 • Om trots en verenig te wees in onsself as broeders van Welmoed en saam te staan, maak nie saak wat ons doen of waar ons onsself mag bevind nie.
 • Dit is kort oorsig, maar die belangrikste vir ons by Welmoed is om te verseker dat jy as inwoner van Welmoed bevoorreg sal wees om deur dik en dun saam te werk. Dit is ons doel in Welmoed is dat jy ook sal bydra en streef om saam met ons bond te smee van eer en respek tussen mekaar, wat ewig sal staande bly. Hier gaan jy vriendskapsbande bou en herinneringe maak, wat jou sal bybly tot die dag van jou dood. Dit is hoe ons dinge doen!  Welmoed Visie / Vision

  Geïnspireerde en Inspirerende Welmoed here.

  Inspired and Inspiring Welmoed gentlemen.

  Welmoed Missie / Mission

  Welmoed streef na die skepping en koestering van studente en sportmanne van die hoogste kaliber – nederig, doelgerig en trots. Arriveer as seuns – vertek as mans en here.

  Welmoed strives for the creation and nurturing of students and sportsmen of the highest calibre – humble, purposeful and proud. Arrive as boys – leave as gentlemen.  Welmoed Etos & Waardes / Ethos & Values

  Welmoed eerste! In ‘n strewe om Welmoed ‘n trotse tuiste vir al sy inwoners te maak en uit te styg bo sy eweknieë, onderneem die here van Welmoed om ‘n huis met Christelike waardes te skep deur: Broederskap – Welmoed here staan saam deur dik en dun! Nou en altyd. Respek – Welmoed here respekteer mekaar, die huis, hul meerderes, medestudente, hul leerinstellings, hul land en planeet; Verantwoordelikheid – Welmoed here skram nie weg van hulle take nie. Integriteit en Dissipline – Welmoed here se woord is hul eer! Trots en Uitnemendheid – Welmoed here is trots op wie en wat hulle is en strewe na prestasie – in wat hulle ook al doen! Welmoed here onderneem om hierdie etos met nederigheid, trots, styl en karakter aan te neem en uit te leef!

  Welmoed first! In striving to make Welmoed a proud home for all its residents and rise sing above its peers, the gentlemen of Welmoed undertakes to create a home with Christian values through: Brotherhood – Welmoed gentlemen stick together through thick and thin! Now and forever. Respect – Welmoed gentlemen respects one another, the house, superiors, fellow-students, their educational institutions, their country and planet. Responsibility – Welmoed gentlemen do not shirk their responsibilities. Integrity and Discipline – Welmoed gentlemen’s word is their honour! Pride and Excellence – Welmoed gentlemen are proud of who and what they are and strives for excellence – in whatever they do! Welmoed gentlemen undertake to accept and express this ethos and its values through humbleness, pride, style and character.

  Geïnspireerde en Inspirerende Welmoed here.

  Drop us a line

  Address

  Huis Welmoed, 21 Dutton Crescent, Brandwag, Bloemfontein

  Phone

  063 692 2386 | 086 653 5718 (Fax)